Wellness Recovery Action Plan (WRAP)

Voor wie is de training bedoeld

WRAP is bedoeld voor iedereen die meer grip wil krijgen op zijn of haar herstel. WRAP is een hulpmiddel om je leven te richten op wat jou goed doet.
Hiermee bundel je de kennis die je al hebt en je zoekt naar nieuwe mogelijkheden. Je wisselt ervaringen uit met anderen en leert hoe je de regie over je leven meer in eigen hand kan nemen. Je gaat die kennis systematisch ordenen, en door het maken van actieplannen, dit gericht in je leven toepassen.

Inhoud van de training

WRAP is gebaseerd op 5 sleutelbegrippen:

 1. Hoop
 2. Persoonlijke verantwoordelijkheid
 3. Eigen ontwikkeling
 4. Opkomen voor jezelf
 5. Steun


Eerst maak je kennis met de sleutelbegrippen waarop WRAP is gebouwd. Dan ga je aan de slag met het verzamelen van alles wat voor jou zou kunnen bijdrage aan een goed gevoel. Hiermee vul je je gereedschapskoffer. Je maakt een begin met het bekijken welk gereedschap echt goed werkt voor jou. Vervolgens ga je na hoe je in verschillende situaties dit gereedschap toe kan passen: Je actieplannen.

Een WRAP is een doorlopend leerproces waarbij je aan de hand van je ervaringen je gereedschap steeds blijft bijwerken. Daardoor gaat je WRAP steeds beter bij jou passen. De basis is je koffer met gereedschap voor een goed gevoel met alles wat je kan helpen bij jouw welbevinden. Dit gereedschap pas je toe op:

 • Een dagelijks onderhoudsplan
 • Triggers achterhalen + een Actieplan
 • Vroege waarschuwingstekens + een Actieplan
 • Signalen van ontsporing + een Actieplan
 • Crisisplan
 • Post crisisplan


Een WRAP training kan je helpen om je WRAP te maken, door de uitwisseling met andere deelnemers en de steun van ervaringsdeskundige facilitators. Een training bestaat doorgaans uit 8 bijeenkomsten van 2,5-3 uur en een terugkombijeenkomst