FPED Site icon

Samenwerking

Het Flevolands Platform ErvaringsDeskundigheid is ontstaan vanuit een samenwerking van ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn binnen diverse organisaties. Hierdoor hebben wij ervaringskennis op diverse gebieden.

 

Hieronder vind je een overzicht van de deelnemende organisaties.

Samenwerking
CLIP

De Stichting Cliënten Perspectief (CLIP) GGz is opgericht met als doelstelling: de emancipatie van mensen met problemen in de sfeer van geestelijke gezondheid.  

IrisZorg

IrisZorg werkt herstelgericht en is er voor mensen vanaf 18 jaar die kampen met ontwrichting en/of verslavingsproblematiek.

GGZ Centraal

GGz Centraal helpt mensen met psychische problemen in alle levensfases. Wij zijn een organisatie voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in het midden van Nederland, in de gebieden: Eemland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Veluwe & Veluwe Vallei.

Intact

Wil je graag je verhaal vertellen dat je nergens anders kwijt kunt?
Wil je weer als persoon gezien worden in plaats van alleen als verslaafde?

Leger des Heils

Vanuit het Centraal Punt Ervaringsdeskundigheid (CPe) van het Leger des Heils Midden Nederland wordt de mogelijkheid geboden dat je anderen kan ontmoeten en samen kan werken aan herstel en persoonlijke groei.

Kwintes

Kwintes ondersteunt mensen met psychosociale problemen en/of psychiatrische kwetsbaarheid. Mensen die zonder begeleiding niet zelfstandig kunnen leven en wonen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven over het laatste nieuws van FPED? Meld je dan nu aan voor onze nieuws brief!