Werken met eigen ervaring (WMEE) 

Voor wie is de cursus bedoeld 

‘Werken met eigen ervaring’ (WMEE) is een oriëntatiecursus waarin je een eerste stap zet om te ontdekken of ervaringsdeskundigheid iets voor je is. Je leert wat er nodig is om je ervaringen te ontwikkelen tot ervaringskennis en hoe die kennis in te zetten voor anderen. Na deze cursus ben je dus nog geen ervaringsdeskundige. 

Er wordt sterk geadviseerd om voor aanvang van deze cursus eerst 2-3 andere hersteltrainingen te volgen. Vooraf aan de training wordt een intake gedaan om te kijken naar de wederzijdse verwachtingen en het inzicht in je eigen herstel.  

Inhoud van de cursus 

De cursus kent 11-14 bijeenkomsten, verdeeld over twee tot drie blokken.

Blok 1: Eigen verhaal

In het eerste deel staat het eigen verhaal centraal. Doel is om je bewust te worden van de bouwstenen van ervaringskennis. Wat heeft je geholpen en wat niet? Je leert hoe het is om je ervaringen te delen. Je krijgt oog voor verschillen en overeenkomsten in de ervaringen van mensen met verwante problemen. We sluiten het blok af met een verkenning van de begrippen herstel en ervaringsdeskundigheid. 

Blok 2: Werksituaties

Daarna wordt ingegaan op werksituaties, ofwel de functies waarin met ervaringsdeskundigheid wordt gewerkt. In drie lessen treden gastdocenten op die als ervaringsdeskundigen werkzaam zijn. Dit kan een facilitator zijn die cursussen geeft, een begeleider met ervaringsdeskundigheid of peer workers in andere functies. Zij vertellen over hun meerwaarde en de moeilijkheden waarmee ze te maken krijgen in hun ervaringswerk.

Blok 3: Ervaringswerk

In het laatste deel maak je kennis met de kunde van ervaringswerk. We oefenen met vaardigheden die je van pas komen in dit werk. Denk aan presenteren, vragen stellen en omgaan met meningsverschillen.