FPED Site icon

Over het FPED

Wat te zeggen over het FPED? Het FPED helpt mensen om hun eigen ervaring in iets positiefs om te zetten. Wij helpen mensen middels trainingen om een negatief verleden in wat voor vorm dan ook om te zetten naar iets positiefs, en dingen te herkennen zoals ongekende gevoelens.  Hier onder kun je onze missie en visie lezen, om meer duidelijkheid te krijgen over waar wij voor staan en wat wij doen.

Visie FPED 

Over het FPEDDe mens staat centraal! Als ervaringsdeskundigen werken wij vanuit presentie en ondersteunen mensen met ontwrichting op het gebied van mentale gezondheid om weer in hun kracht te komen (empowerment) en te werken aan hun herstel. Samenwerking en verbinding staan centraal, onze ervaringsdeskundigen werken binnen verschillende organisaties en hebben zich verenigd binnen dit platform om een zo breed mogelijk herstelaanbod neer te kunnen zetten.  

We werken vanuit de visie van herstelondersteunende zorg waarin de wens en de ervaringskennis van de mens centraal staat. Wij staan voor destigmatisering en leveren daar een bijdrage aan in de breedste zin van het woord. Daarnaast heeft het platform als visie gesteld om de positie van ervaringsdeskundigheid te versterken en te verankeren binnen Flevoland.

Missie FPED 

Over het FPEDHet platform is erop gericht om herstel op een laagdrempelige manier mogelijk te maken voor inwoners van Flevoland met ontwrichting op het gebied van mentale gezondheid. Door het volgen van trainingsaanbod, themabijeenkomsten en workshops, gefaciliteerd door ervaringsdeskundigen wordt inzichtelijk gemaakt wat er nodig is om te werken aan herstel en hierin te kunnen groeien. 

Vanuit onze eigen ervaringen met ontwrichting en herstel bieden wij een breed herstelaanbod voor mensen in elke fase van herstel. Door contact met lotgenoten, volgen van workshops, themabijeenkomsten en trainingen, kan eenieder aan herstel werken op een manier die het beste bij hem of haar past.  

Wij faciliteren intervisie bijeenkomsten voor ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn binnen de provincie Flevoland om de ervaringsdeskundigen te steunen in hun ontwikkeling. Wij zijn een vraagbaak voor ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn binnen de provincie Flevoland en ondersteunen ervaringsdeskundigen bij positionering en verankering van hun positie.   

Conclusie over het FPED

We zijn hier om mensen te leren om gaan met hun eigen verleden, en educatie te verlenen om hier iets goeds mee te kunnen doen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven over het laatste nieuws van FPED? Meld je dan nu aan voor onze nieuws brief!